HORARIO ESCOLAR

 JUNIO

Jornada lectiva: 9:30 a 13:30 horas.

Recreo: 11:35 a 12,05 horas.

RESTO DEL CURSO

Jornada lectiva: 9:30 a 14:30 horas

Recreo: 12:10 A 12:40 horas

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

Realización de Talleres: 16:30 a 18:30 horas.

MADRUGADORES: 7:30 a 9:30 horas.